K. Proyek Infrastruktur Energi Asal Sampah

No. Nama Proyek Lokasi
1. Energi asal sampah kota-kota besar (Semarang, Makassar, Tangerang) Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Banten