V. Fishery and Maritime Project

No. Project Name Location
1. Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Talaud North Sulawesi